Eko Novum

Decyzje Środowiskowe

Realizacja przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, czyli tzw. decyzji środowiskowej. Dokument ten określa środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji. Wskazuje warunki, które należy spełnić, by planowane przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania. Decyzja środowiskowa jest dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Wiąże ona również organy administracji przy wydawaniu późniejszych decyzji, jak np. pozwoleń sektorowych na eksploatację instalacji. Oferujemy wsparcie w całym procesie inwestycyjnym – od momentu wyboru lokalizacji inwestycji, aż do uzyskania decyzji środowiskowej i omówienia obowiązków z niej wynikających.
Poznaj ofertę

Eko Novum

Operaty Wodnoprawne

Zagadnienia dotyczące gospodarowania wodami reguluje ustawa Prawo wodne. Wskazuje ona przypadki, kiedy konieczne jest uzyskanie dokumentu, jakim jest pozwolenie wodnoprawne. Nasza pracownia oferuje przygotowanie operatów wodnoprawnych na podstawie specjalistycznej wiedzy i przepisów prawa wodnego. Sporządzone przez nas operaty wodnoprawne zawierają opis zamierzonego korzystania z wód, obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne a także niezbędne załączniki graficzne przedstawiające m.in. zasięg zamierzonego korzystania z wód naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową.
Poznaj ofertę

Eko Novum

Gospodarka Odpadami

Prowadzenie działalności gospodarczej może wymagać uzyskania decyzji administracyjnej związanej z gospodarowaniem odpadami. W ramach usługi oferujemy opracowanie dokumentacji i przygotowanie wniosku w celu uzyskania dokumentu, jakim jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów, a także zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów. Zapewniamy udział w postępowaniu administracyjnym aż do momentu uzyskania pozwolenia.
Poznaj ofertę

Doradztwo środowiskowe i usługi w zakresie ochrony środowiska

Pracownia Ochrony Środowiska „Eko Novum” zapewnia kompleksowe doradztwo oraz usługi w zakresie ochrony środowiska. Wszystkie projekty realizujemy z zaangażowaniem. Specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekładamy na jak najlepszą jakość sporządzanych przez nas dokumentacji.

Nasza oferta to nie tylko konsulting środowiskowy, ale również przygotowanie dokumentów takich jak: pozwolenie zintegrowane, operat wodnoprawny, operat przeciwpożarowy, karta informacyjna przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wiele innych. Oferta Eko Novum obejmuje sporządzanie potrzebnych wniosków i nadzór nad całym postępowaniem administracyjnym. 

Sporządzana przez Eko Novum karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera specjalistyczne analizy a także modelowanie  emisji do powietrza i propagacji hałasu. Obliczenia wykonujemy w profesjonalnych programach, a wyniki przedstawiamy również w formie graficznej na mapach. 

Powierzone nam zlecenia wykonujemy terminowo i rzetelnie, tak aby potrzebna decyzja środowiskowa oraz inne decyzje były wydane możliwie szybko. Świadczymy profesjonalne  doradztwo środowiskowe przy zachowaniu konkurencyjnych cen.
Image
Image
Image

Zalety współpracy z Eko Novum

Pracownię Eko Novum wyróżnia szereg cech, a do najważniejszych można zaliczyć
Indywidualne podejście do Klienta

Indywidualne podejście
do Klienta

Terminowość i rzetelność

Terminowość
i rzetelność

Elastyczność i otwartość

Elastyczność
i otwartość

Konkurencyjne ceny

Konkurencyjne
ceny

Współpraca z Klientami na terenie całego kraju

Współpraca z Klientami na terenie całego kraju

Jak wygląda współpraca

1
Przekazanie zlecenia

Przekazanie zlecenia

Po wstępnym zapoznaniu się z przedmiotem opracowania, Klient przekazuje nam zlecenie a my przesyłamy listę pytań, które pozwolą na rozpoczęcie realizację usługi.
2
Przekazanie materiałów

Przekazanie materiałów

Klient przekazuje niezbędne dane i dokumenty umożliwiające przystąpienie do realizacji opracowania.
3
Przystąpienie do pracy

Przystąpienie do pracy

Analizujemy przekazane materiały i w razie konieczności prosimy o uzupełnienie. Jeśli jest taka potrzeba odbywamy wizytę na miejscu.
4
Przekazanie materiałów do weryfikacji

Przekazanie materiałów do weryfikacji

Po przygotowaniu opracowania przesyłamy wersję roboczą do Klienta celem weryfikacji zapisów i w razie konieczności wprowadzamy uwagi.
5
Akceptacja klienta

Akceptacja klienta

Po akceptacji Klienta oprawioną dokumentację przekazujemy do Zamawiającego lub składamy do właściwego urzędu.
6
Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

Aktywnie uczestniczymy w postępowaniu i udzielamy niezbędnych odpowiedzi do organów administracji. Weryfikujemy zapisy uzyskanej decyzji.

EKO NOVUM

Pracownia Ochrony Środowiska

Wybrane usługi

Aktualności

© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.