Outsourcing i doradztwo środowiskowe

Eko Novum
OUTSOURCING I DORADZTWO ŚRODOWISKOWE

Przepisy z zakresu ochrony środowiska nakładają liczne obowiązki sprawozdawcze na podmioty korzystające ze środowiska. Mnogość aktów prawnych i ich ciągła aktualizacja utrudniają jednak wypełnianie wynikających z Prawa ochrony środowiska obowiązków. Aby rozwiązać ten problem, proponujemy outsourcing, a także doradztwo środowiskowe, czyli kompleksowe wsparcie polegające na stałej obsłudze w zakresie ochrony środowiska.
W ramach usługi realizujemy obowiązki wynikające z przepisów Prawa ochrony środowiska. Współpracę rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu środowiskowego, który pozwoli zdefiniować potrzeby klienta.

W ramach usługi, jaką jest outsourcing i doradztwo środowiskowe, oferujemy:
  • monitorowanie stanu formalno-prawnego w zakresie ochrony środowiska oraz informowanie o zmianach prawnych dotyczących działalności firmy,
  • sporządzanie sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska,
  • cykliczne rozlicznie opłat za korzystanie ze środowiska,
  • reprezentowanie klienta w trakcie kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
  • reprezentowanie klienta w kontaktach z organami ochrony środowiska.
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.