Operat przeciwpożarowy

Eko Novum
OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

W świetle prawa operat przeciwpożarowy to dokument, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Muszą być one uzgodnione z właściwym miejscowo Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.
Operat przeciwpożarowy dołączany jest do dokumentów dotyczących odpadów – stanowi integralną część wniosków o wydanie pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Jest też załącznikiem do wniosku na wytwarzanie odpadów uwzględniającego odpady palne. Ponadto w określonych przypadkach operat przeciwpożarowy należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Wzór operatu przeciwpożarowego nie jest określony przepisami – dokument tworzony jest przez fachowców i musi zawierać dokładną analizę danej instalacji czy danego obiektu.

Wydanie pozwolenia poprzedzone jest kontrolą obiektu przez komendanta straży pożarnej. Kontrola określa zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej ujętymi w operacie przeciwpożarowym.
Dzięki współpracy ze specjalistami ds. ochrony przeciwpożarowej oraz rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych możemy zaoferować sporządzenie dokumentu, jakim jest operat przeciwpożarowy. Jego zapisy będą spójne z zapisami wniosków odpadowych, co pozwala na sprawną realizację postępowania administracyjnego. Zapewniamy wsparcie podczas procedury uzgodnienia operatu oraz uzyskiwania pozwolenia. Cena za operat przeciwpożarowy ustalana jest indywidualnie.
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.