Decyzja środowiskowa

Proces inwestycyjny
DECYZJA ŚRODOWISKOWA

Realizacja przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, czyli tzw. decyzji środowiskowej.
Przejdź do oferty
Analiza konieczności uzyskania decyzji środowiskowej

Proces inwestycyjny
ANALIZA KONIECZNOŚCI UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Katalog przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji środowiskowej jest zamknięty i zawarty w  Rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Przejdź do oferty
Analiza lokalizacji inwestycji pod kątem ryzyka środowiskowego

Proces inwestycyjny
ANALIZA LOKALIZACJI INWESTYCJI POD KĄTEM RYZYKA ŚRODOWISKOWEGO

Właściwa lokalizacja inwestycji umożliwia sprawny przebieg procesu oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej. Analiza przedinwestycyjna pomaga sprecyzować ryzyko środowiskowe.
Przejdź do oferty
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.