BDO

Eko Novum
BDO

Rejestr BDO to Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. System umożliwia przetwarzanie informacji w formie elektronicznej. Jego celem jest ograniczenie nieprawidłowości w sektorze gospodarki odpadami. BDO umożliwia w sposób online realizację obowiązków w zakresie ewidencji i sprawozdawczości.
Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 tego dokumentu wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru.
Świadczymy usługi rejestracji w systemie BDO. Dzięki temu możliwe będzie późniejsze logowanie w BDO. Nasza pracownia oferuje również usługi związane z aktualizacją wpisu w Rejestrze.
© 2021 Eko Novum, Wszelkie prawa zastrzeżone.